Sinemanın Tarihi Gelişimi

Sinemanın Tarihi Gelişimi

1900’lü yılların başlarında Lumiére kardeşler “sinematograf” denilen aygıt ile hareket edebilen görüntüleri düzenli bir şekilde, ilk defa pelikül üzerinden akıtmayı başardıklarında,  bu buluş dünya için bir dönüm noktası oldu.

İlk filmler sadece açık havada çekilebiliyordu. O dönemde ne senaryodan söz edilebilirdi, ne de yönetmenden. İlk çekilen filmler; belgesel türüne benzer röportaj filmleri, belgeseller, günlük hayattan kesitler yansıtan filmler ve aktüalite filmleriydi
Teknolojik olarak görüntülerin beyaz perde üzerinde saatlerce akıtılabileceği anlaşılınca, bu görüntüler ile öyküler anlatılabileceği düşünüldü. Başlangıçta sadece bilimsel bir merak olarak görülen ve ticari bir anlamı olmayan film şeritlerini ilk olarak  Fransız yönetmen Georges Méliés, keşfetti ve 400 den fazla film şeridi oluşturdu. İlk ticari film olarak kabul edilen film ise 1902 de çekilen ‘Aya Seyahat’ filmidir.

Film pazarı, tarih sahnesine ilk çıktığı dönemlerde Fransızların elindeydi. İlk profesyonel film şirketi, Charles Pathé tarafından 1900’de Vincennes’de kuruldu. Fransa’daki gelişmeler ile birlikte İtalya, Rusya ve İsveç’te sinema için ciddi adımlar atıldı. Hatta bu dönem Osmanlı imparatorluğunda da sinema ile ilgili bir takım çalışmalar yapıldı.

Tiyatronun ardından sine-roman dönemi başladı. Victorien Jasset, “birkaç bölümlü” seri filmler çekmeye başladı. Fakat yine de piyasada sine-roman türünden çok güldürü türü filmler talep görüyordu. Yine de, piyasaya sine-romanlardan çok güldürü filmleri hakimdi. Sinemanın gelişimini sürdürdüğü bu dönemde Fransız Güldürü Okulu, sektördeki üstünlüğünü dünyaya kabul ettirdi.

İlk sinema dönemi:

Sinema sektörü hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyordu. Ancak 1917’te Griffth’in çektiği “Hoşgörüsüzlük” adlı film büyük bir ticari başarısızlığa uğradı. Çekildiği dönemde vasat olarak kabul edilen ve dudak uçuklatan bir servete malolan “Hoşgörüsüzlük” filmi, günümüzde sessiz sinema sanatının başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Sinemanın gelişiminde Amerika’nın rolü

Sinema başlarda sessiz olarak çekiliyordu ancak 1927 yılında ilk sesli sinema Amerika’da çekildi ve bu sinema tarihinde devrim olarak kabul edildi. Ancak bu durumun olumsuz yanları da vardı. Artık yabancı filmlerin yabancı olduğu çok açıktı. Hollywood sineması bu duruma çözüm üretmekte de gecikmedi. Sinema sektöründe ün kazanmış yabancı oyuncu ve yönetmenler Hollywood bünyesine dahil edilerek Amerikan kültürünün yerli filmleri çekilmeye başlandı. Bu durum sektördeki rekabeti neredeyse bitirme noktasına getirdi. 1930’lu yıllar Amerikan sinema sektörünün altın çağıydı. İlk renkli film de bu dönemde Amerika’da çekildi.

1900’lü yılların başından itibaren sinema, sektördeki yükselişine soluksuz bir şekilde devam etti.