Sanat Eğitiminin Önemi Nedir

Sanat Eğitiminin Önemi Nedir

Sanat eğitiminin önemi nedir? Sanat toplumda yaratıcılık olarak algılanmaktadır. Sanat bunun da ötesinde aslında toplumun bulunduğu bilimsel ve teknolojik seviyedeki gelişimi ile eşit kabul edilmelidir. Bir toplumun teknolojik gelişimi ne boyutta ise sanatsal gelişimi de o boyutta olmalıdır. Bunu pek çok tarihsel belge de görüyoruz. Çeşitli Savaş arabalarının geliştiği teknolojik devirlerde sanatsal olarak resim ve heykelciliğin de gelişmiş olduğunu görüyoruz.

Sanat eğitimi Hem bizi farklı toplumlardan ayırmakta, kültürümüzü o toplumlara ispat için bize olanak sağlamaktadır. Çünkü her kültür kendi sanatını geliştirir ve bu sanat ile birlikte kendisini başka kültürlerden ayırır. Bir kültürün sanat değerleri ne kadar yüksek ise kültürel değerleri ve diğer medeniyetler üzerinde hakim olma olasılığı o derece yüksektir. Bu sebeple, sanat eğitiminin önemi oldukça yüksektir. Çünkü sanat, yaratıcılık ve kişisel yetenek ile olsa da bunun yanında çok önemli bir kaynağı da eğitimdir. Eğitimden geçmemiş bir sanatçı, ne kadar yetenekli olursa olsun hiçbir zaman yeteri kadar Bilgili ve konusuna hakim olamaz

Sanat eğitiminin farklı kategorilerde değerlendirirsek

Resim eğitimi: Resim sanatın en önemli dallarından birisidir ve bir toplumu diğerinden farklılaştıran en önemli göstergelerden biridir. Örneğin Osmanlı sanatında minyatür gelişmiş ve 2 boyutlu sanat algısı yükselmiş. Batı sanatında ise portre resimler ve üç boyutlu sanat algısı gelişmiştir. Resim bu bağlamda bize toplumların farklılaşmasını göstermektedir. Resim yapma yeteneği doğuştan gelen bir yetenek olmakla birlikte kesinlikle eğitim ile güçlendirilmeli farklı gelenekler ile  önceki sanatçılar tanıtılmalıdır.

Müzik Eğitimi: Müzik de tıpkı resim gibi toplumda çok önemli olan ve toplumun diğer toplumlardan ayıran bir sanattır. Müzik çeşitli aletler enstrümanlar ile birlikte yapıldığından aynı zamanda teknolojik bir gelişiminde göstergesidir. İlk müzik aletlerine yüz binlerce yıl önce dahi arkeolojik kazılarda rastlanmaktadır. İnsanın en temel duygusal gereksinimi olan müzik; Bu bağlamda tarihsel olarak bize önemini göstermektedir. Müzik eğitimi konservatuvarlarda eski geleneğini bilinmesi ve yeni bir gelenek oluşturulması babında dikkatlice araştırılmalı ve aktarılmalıdır.

Plastik sanatlar: Plastik sanatlar konu başlığı altında incelenmesi gereken en önemli sanat dalı heykelciliktir. Heykelcilik sanatı özellikle ilk şehir devletlerinden sonra ilkel biçimlerinden hızlıca ayrılarak gittikçe güçlü bir şekle bürünmüş ve toplumları medeniyetleri var eden bir sanat haline gelmiştir. Bu sebeple gerek çanak çömlek gerekse heykel sanatında eğitim ilk çağlardan başlamış ve günümüzde bu ilk çağlardan beri süren geleneğin ürünleri dersler konservatuar ve sanat okullarında verilmektedir.