Özel Eğitimin Önemi Nedir?

Eğitim, her bireyin sosyal hayata kazandırılması için son derece önemli bir gereklilik olmaktadır. Bilimsel olarak eğitim; bireyin istendik davranışlar meydana getirmesi amacı ile kasıtlı olarak yapılan davranış değişikliğidir. Eğitim, bireylerin gerekliliklerine göre alanlara ayrılmaktadır. Bu alanlardan birisi de özel eğitim alanıdır. Özel eğitim, bireyin sosyal hayata kazandırılmasını hedeflerken aynı zamanda anne çocuk arasındaki ilişkisinin kurulmasını da hedeflemektedir.

Özel Eğitim Nedir?

Bazı bireyler normal bireylerden zihinsel ve bedensel olarak farklılık göstermektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için özel eğitim personelleri tarafından hazırlanan ve uygulana eğitim programları ve yöntemlerini özel eğitim öğrencilerine göre uyarlayarak uygun ortam ve koşullarda verilen eğitime “Özel Eğitim” adı verilmektedir.

Özel Eğitimin Önemi Nedir?

Sağlıklı bireylerden zihinsel ve bedensel farklılıkları olan ve dolayısıyla özel gereksinimlere sahip olan bireylerin başlanabilecek en erken zaman dilimi içinde uygun ortam ve koşullarda gerek duydukları becerilere ulaşabilmeleri, araç ve gereçleri kullanabilmeleri için ve kapasite düzeylerinin olabilecek en üst düzeye çıkabilmesi için özel eğitim son derece büyük önem taşıyan bir eğitim alanı olmaktadır.

Özel eğitimin bir diğer önemi ise özel eğitime gereksinim duyan bireylerin toplum hayatına kazandırılmasıdır. Yani toplum içinde bireylerden istenilen rol ve sorumlulukları yerine getirebilmeleri, gelişimleri seviyesinde gerekli görevleri üstlenebilmeleri için özel eğitime ihtiyaç duyan her bireyin kendisi için gerekli seviyede özel eğitim alması bu bireylerin topluma kazandırılması için büyük önem arz etmektedir.

Özel Eğitimin İlkeleri Nelerdir?

– Özel eğitime ihtiyacı olan her birey yetenekleri, becerileri ve en önemlisi de isteği yönünde tüm özel eğitim haklarından yararlanma hakkına sahiptir.

– Özel eğitimin faydalı olabilmesi için başlanabilecek en kısa zamanda özel eğitime başlanmalıdır.

– Özel eğitim süresi boyunca bireylerin aileleri özel eğitim öğretmeni ile birlikte aktif olarak etkileşim halinde olmalıdır.

– Özel eğitim gören bireylerin tüm özel eğitim sürecinde mümkün olduğunca sosyal ve fiziksel çevrelerinde bulunmalarına özen gösterilmelidir.

– Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin her birine göre özelleştirilmiş özel eğitim programları hazırlanmalıdır çünkü her bireyin ihtiyacı olan özel eğitim düzeyi farklılık gösterebilmektedir.

– Özel eğitim politikaları hazırlanırken uygulama sürecinden önce mutlaka özel eğitim örgütlerinin görüşleri alınmalıdır.