Özel Eğitimin Önemi Nedir?

Eğitim, her bireyin sosyal hayata kazandırılması için son derece önemli bir gereklilik olmaktadır. Bilimsel olarak eğitim; bireyin istendik davranışlar meydana getirmesi amacı ile kasıtlı olarak yapılan davranış değişikliğidir. Eğitim, bireylerin gerekliliklerine […]