Astroloji Hakkında Genel Bilgi

Astroloji Nedir?

            Astroloji Mezopotamya’da başlayıp Yunan uygarlıklarına kadar uzanan ve  bu uygarlıklarda geliştiği düşünülen, birbirinden bağımsız ve bağımlı neredeyse bütün uygarlıkların ilgilendiği ve hakkında eserler, kanıtlar bıraktığı, gezegenler ve yıldızların insan üzerindeki etkilerini inceleyen en eski bilim dalıdır.

Tarihçe

İlk astrologların kimler olduğu bilinmemektedir. Astroloji alanında bulduklarını ilk kaydeden medeniyet ise Kaldeliler (şimdiki Irak) olmuştur. Kaldeliler M.Ö 3000 yılında Astrolojiyi  bilinen en özgün şekliyle ortaya koymuştur. Bazı uzmanlar Astrolojiye dair ilk kanıtların M.Ö 5800 yılına kadar uzandığını belirtiyorlar.  Pitagoras ve platon  eserlerinde M.Ö 500 yıllarında eski Yunanlılarda Astrolojiden bahsetmektedir.  Çin, Hindistan ve Maya uygarlığının da M.Ö 2000 yılında Astroloji bilimini kullandıkları keşfedilmiştir. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Araplarda M.S 8.yy da Astroloji kullanıyorlardı. Yine bu yıllarda yaşamış olan Albumasur diğer ismiyle Abu Maaschar’ın yazmış olduğu “Introductorium in Astronomiam” adlı eser orta çağda Astrolojinin yeniden canlanmasına ve önem kazanmasına neden olmuştur.
Astroloji M.S180 yılında Yunan matematikçi ve astronom Plotemy tarafından günümüzdeki şekline getirilmiştir. Günümüzde ise Carl Jung insan kişiliği ve motivasyonu hakkındaki çalışmalarında Astrolojiden faydalanmış ve Astroloji dalında yazılar yazmıştır.

Astroloji Hakkında

Astroloji gücünü yüzyıllar süren gözlemlerden ve araştırmalardan alır. Astroloji gözlemler, ölçümler kullanılarak bir takım sembollere dayalı çerçevelerin oluşturulmasında kullanılır. Astroloji hayatın ekonomik, sosyal, duygusal, politik ve diğer önemli alanlarında tahminlerde bulunmamızda büyük rol oynar.

Astrologlar insan bilincinin haritasını çıkararak bunu deneyimlerini tanımlamakta bilimsel veriler olarak kullanırlar ve günümüz astrologları sayısal verilerden de yararlanarak bunları çalışmalarında kullanmaktadır.

Astroloji insanların kaderini belirlemez insanların hayatındaki zor ve şanslı dönemleri önceden tespit etmek için kullanılır. İnsanın kaderi kendi ellerindedir ve kararları kendi iradesi doğrultusunda verir önceden ön görülmüş bir zorluk çıktığında bununla daha fazla gayret ederek başa çıkıp güçlü yanlarını keşfedebilir veya şanslı bir döneme girdiğinde daha atılgan ve cesur davranarak bu dönemden kârlı çıkabilir.

Astrologlar evrendeki her şeyin birbiriyle derin bağlar içinde ve sürekli etkileşimde olduğuna inanır. Tıpkı bir insanın vücudundaki hücreler gibi kainattaki her şey birbirine bağlıdır. Astroloji sembolleri kullanarak akıl yürütme ve tümevarım yöntemine dayanır ve bir yanı bize dünyanın anlamını ve bu anlamın hayatımıza entegre oluşunu gösterir. Astrolojinin diğer birçok bilim dalıyla bağlantısı bulunur ve  Astroloji sayesinde bir insanın doğum haritasına bakılarak yapılan yorumlar; o insanın kişiliği, hayatı, güçlü ve zayıf yönleri, keşfetmediği potansiyelleri ve hayatının ilerleyen zamanlarındaki dinamizmini tespit etmek için kullanılabilir.