Enerji Nasıl Üretilir

Enerji Nasıl Üretilir

Doğada canlılar hayatlarını devam ettirebilmek için birçok farklı türden enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji direk olarak ölçülemez, Enerji miktarını saptayabilmek için uzmanlar farklı ölçüm teknikleri kullanırlar. Enerji korunumludur. Yani sabittir, bir enerji kullanıldığında sanıldığı gibi tükenmek yerine farklı enerji türlerine dönüşerek doğada var olmaya devam eder. Doğada enerji olmadan hiç bir şey yapılamaz. Canlıların yaşam döngüsünü devam ettirebilmek için ihtiyaç duydukları enerjiyi üretmenin birçok farklı yöntemi vardır.

Enerji üretim yöntemleri nelerdir?

Enerji türleri, potansiyel enerji ve kinetik enerji olmak üzere iki temel başlık altında toplanıyor. Kinetik enerji hareket eden enerji olarak da biliniyor, potansiyel enerji ise kinetik enerjinin tam tersi olarak, yani bir cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Canlılar tarafından kullanılan enerjiler ise doğada birçok farklı şekilde bulunur. Örneğin güneşin yaydığı ısı enerjisi gibi. Doğada var olan enerjiler kaynakları kullanılarak canlıların ihtiyaç duyduğu farklı enerjiler üretilebilir. Enerji kaynakları, İhtiyaç duyulan enerjinin üretilmesine olanak tanıyan kaynaklardır.

Üretilen enerji örnekleri

Doğada enerji üretebilmek için kullanılan birçok farklı kaynak vardır. Doğal enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları olmak üzere iki temel başlığa ayrılır. Yenilenebilir enerji kaynakları doğada kendini sürekli yenileyebilen kaynaklardır. Genellikle doğaya ve insan hayatına zararları yoktur bu yüzden de birçok alanda kullanımı tercih edilir. Yenilenemez enerji kaynakları, kendi kendini yenileyebilme yeteneğine sahip değildirler. Diğer bir adıyla tükenebilir enerji kaynakları olarak da bilinirler. Genellikle doğaya ve insan hayatına oldukça zarar verirler. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının başlıcaları şunlardır:

1-) Kömür: Yenilenemez enerji kaynaklarından biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Evlerde de yakılarak ısı enerjisine dönüştürülerek kullanılır.

2-) Petrol: Yenilenemez ve fosil enerji kaynaklarından biridir. Isı enerjisine kaynak olarak kullanılabildiği gibi, sanayide de bir çok alanda kullanım imkanına sahiptir.

3-) Güneş enerjisi: Güneşin dünyaya gönderdiği enerji kaynak olarak alınır. Güneş dünyaya oldukça yüklü miktarda enerji gönderir, Günümüzdeki teknolojik imkanlar ise bu enerjinin çok küçük bir kısmını kullanıma hazır hale dönüştürebilmektedir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilir ve bu enerji, elektronik sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılır.